AKTY PRAWNE

Rada OPA złożona z przedstawicieli państw członkowskich w randze ambasadora. W praktyce jest to organ o największym znaczeniu politycznym. Rada wybiera co rok przewodniczącego i wiceprze­wodniczącego, przy czym obowiązuje zakaz reelekcji na najbliższą kadencję. Przy Radzie OPA działają trzy rady o kompetencjach specjalnych: Rada Gospo- darczo-Społeczna, Rada Prawników i Rada Kultu­ralna. Siedzibą Sekretariatu jest Waszyngton.Akty prawne określające strukturę OPA — w po­równaniu ze strukturą Unii Panamerykańskiej — kładą akcent na równe prawa państw członkow­skich. W dotychczasowej działalności OPA wystę­puje nurt bardziej postępowy, reprezentowany głów­nie przez Meksyk. Ogólnie jednak dominują nadal wpływy Stanów Zjednoczonych, co znalazło wyraz w uchwałach w sprawie Kuby, Dominikany i innych. Dodać należy, że do OPA nie należy Kanada, a od lat w pracach Organizacji nie uczestniczy Kuba.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)