BRAK ADMINISTRACJI

Brak sprawnie działającej i uczciwej admi­nistracji stanowi w tych krajach jedną z głównych przeszkód, które nie pozwalają władzom centralnym na prowadzenie skutecznej polityki rozwoju gospo­darczego; cechy kulturalne — pozostałością okresu kolo­nialnego jest zazwyczaj niski poziom kulturalny ludności, znajdujący wyraz w wysokim odsetku analfabetów. Ten stan rzeczy oddziałuje ujemnie na poziom życia politycznego, a ponadto w wysokim stopniu utrudnia działalność zmierzającą do dźwig­nięcia gospodarki kraju; cechy ekonomiczne — kraje „Trzeciego Świata” nazywane są niekiedy „wielką wsią światową” ze względu na charakter gospodarki dominującej na tych obszarach. Głównym źródłem utrzymania lud­ności jest rolnictwo, hodowla bydła, rybołówstwo, rzemiosło, przy czym gospodarka rolna pozostaje często na poziomie prymitywnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)