CELE POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Jakie są zatem cele polityki zagranicznej? Trady­cyjnie ogół tych celów ujmowano w formule: racja stanu. W nowszych czasach częściej spotykaną for­mułą jest interes narodowy. Ogólne to określenie kryje w sobie jednak nader różnorodną treść, gdyż w różnych państwach interes narodowy pojmowa­ny jest w odmienny sposób; niejednokrotnie w tym samym państwie ta sama formuła znaczyła co in­nego. ‚ Stwierdzenie, że celem polityki zagranicznej jest działanie w interesie własnego narodu, pozwala krytycznie oceniać zarzuty kierowane niejednokrot­nie pod adresem zagranicznych polityków. Pamiętać bowiem należy, że zadaniem polityka jest troska o interes swego, a nie obcego kraju. W przeszłości wielokrotnie o tym zapominano, zwłaszcza w na­szym społeczeństwie, obarczając winą za los Polski Napoleona, Lloyd George’a i wielu innych zagra­nicznych mężów stanu, nie biorąc zupełnie pod u- wagę, że ich stanowisko wobec sprawy polskiej, nie­korzystne dla Polaków, wynikało właśnie z działa­nia w interesie własnego narodu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)