CZEKANIE NA ODPOWIEDNI MOMENT

Dlate­go też wielokrotnie zwracano uwagę, że jedną z naj­ważniejszych zalet męża stanu jest umiejętność od­czekania na odpowiedni moment, w którym jego zamierzenia mają szanse realizacji. Według słynne­go powiedzenie Bismarcka — mąż stanu powinien czekać i nasłuchiwać, kiedy zaszeleści płaszcz boga idącego poprzez historię, a wówczas starać się u- chwycić skraj tego płaszcza. I odwrotnie, cytuje się  wiele przykładów z historii na potwierdzenie faktu, że polityka va banque, odzwierciedlająca nastroje  zniecierpliwienia i nie licząca się z sytuacją danego okresu, sprowadzała na narody niepowodzenia i klę­ski. Uzasadniając podstawę nierealnych koncepcji politycznych, niejednokrotnie powoływano się na dynamikę i zmienność sytuacji międzynarodowej; roszczeniom bowiem, które w czasie teraźniejszym nie mogą liczyć na urzeczywistnienie, czas przyszły ma stworzyć bardziej pomyślne szanse.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)