CZĘŚCI SKŁADOWE

Także częściom składowym poszcze­gólnych państw związkowych przysługują niekiedy pewne atrybuty w zakresie podmiotowości prawa międzynarodowego (np. niektóre kantony szwajcar­skie zawierają z państwami sąsiednimi umowy do­tyczące ruchu granicznego). Nie wydaje się, by w dobie obecnej użyteczna być mogła klasyczna definicja państw suwerennych sfor­mułowana przez Jeana Bodina w okresie tworzenia się takich państw w Europie: „Państwa nie uznają­ce nikogo wyzszego od siebie prócz Boga” (Neminem superiorem praeter Deum recognoscentes). Je­śliby suwerenność pojmować jako pełną niezależność polityczną, należałoby wątpić, czy poza największy­mi mocarstwami istnieją jakiekolwiek w pełni su­werenne państwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)