CZĘSTE ZJAWISKO

Jeśli chodzi o informacje, z jakich korzystają politycy, zwrócić należy uwagę na bardzo często wy­stępujące zjawisko, że są oni informowani przez funkcjonariuszy aparatu państwowego w sposób da­leki od obiektywizmu, i to w kierunku życzeń swych szefów. Od dawna bowiem niemal prawidłowością jest pisanie przez podwładnych raportów o sytuacji i dostarczanie takich informacji, które „zbytnio nie niepokoją” przełożonych, czyli według wishful think- ing tych, którzy polecili ich zebranie, gdyż dostar­czanie informacji niepokojących i mało sprzyjają­cych zamierzeniom przełożonych nie ułatwia karie­ry urzędnikom. Jako przykład z ostatnich lat moż­na podać opinię, którą miał wyrazić szach Iranu zmuszony do opuszczenia kraju w wyniku wydarzeń na przełomie 1978 i 1979 r.: „Moi doradcy zbudo­wali mur między mną a narodem. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się dzieje. Kiedy przebudzi­łem się, utraciłem naród” („Time” 25 II 1979 r.).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!