CZĘSTE ZJAWISKO W PRZESZŁOŚCI

Tak np. suwerenność NRD, uznawana przez państwa socjalistyczne i wiele innych, nie by­ła przez długi czas — aż do 1973 r. — uznawana przez mocarstwa zachodnie i liczne państwa kapita­listyczne, które w konsekwencji nie utrzymywały z tym państwem stosunków oficjalnych.W przeszłości częstym zjawiskiem były tzw. pań­stwa półsuwerenne. Najczęściej były to państwa pozaeuropejskie, które w okresie ekspansji kolonial­nej państw europejskich nie potrafiły obronić swej niepodległości i zgodziły się na to, by państwo euro­pejskie w całości lub częściowo reprezentowało je wobec zagranicy. Tego rodzaju stosunek protekto­ratu czy protekcji, jakkolwiek w istotnym stopniu ograniczał wykonywanie praw suwerennych, nie oznaczał jednak likwidacji państwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)