CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH

Natomiast Wspólnota Brytyjską, która jest obecnie — inaczej niż w przeszłości — dość luźnym związkiem państw, nie występuje jako całość: przyjmuje się, że członkami społeczności międzynarodowej są jej państwa członkowskie. W pra­cach o stosunkach międzynarodowych Związek Ra­dziecki z reguły traktowany jest jako jedno pań­stwo, jednak republiki radzieckie — zgodnie z kon­stytucją ZSRR — posiadają atrybuty podmiotowości prawnomiędzynarodowej, przy czym Ukraina i Bia­łoruś posiadają odrębne członkostwo w organizacjach imędzynarodowych.Pamiętać należy, że we współczesnym prawie międzynarodowym pojęcie podmiotowości tego pra­wa jest pojęciem szerszym od pojęcia państwowości. W wielu przypadkach organizmy nie będące pań­stwami posiadają w pewnym zakresie podmiotowość prawa międzynarodowego (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)