DALSZA CZĘŚĆ LISTU

W dalszej części listu Stresemann stwierdza: „Ale rzeczą istotną jest […] uwolnienie naszego kraju, usunięcie wojsk okupacyjnych: trzeba najpierw, aby ci, co nas duszą, rozluźnili swój nacisk.” Wiadomo, że Stresemann potrafił przekonać polityków zachod­nich o rzekomej pokojowości swej polityki i osiąg­nąć wielkie sukcesy w zakresie zwolnienia Niemiec od obowiązku spłaty odszkodowań wojennych, uwolnienia Nadrenii spod okupacji francuskiej oraz uzyskać inne poważne ustępstwa ze strony mo­carstw zachodnich. W środowisku dyplomatów spotkać się można z poglądem, że formułowanie celów polityki zagranicz­nej nie ma istotnego znaczenia, gdyż w praktyce decyzje podejmowane są pod wpływem zbiegu oko­liczności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!