DECYZJE POLITYCZNE

Decyzje polityczne w stosunkach między­narodowych. Podejmując decyzję polityk zasięga za­zwyczaj informacji o dziedzinie, której ta decyzja dotyczy. Są to z reguły informacje o pewnych fak­tach i procesach rozwojowych. Nader ważną sprawą jest dokonanie właściwej oceny tych faktów i pro­cesów; niewłaściwa ocena — przy najbardziej po­prawnym wnioskowaniu — może prowadzić do błęd­nych decyzji. Polityk oceniający rzeczywistość znaj­duje się w sytuacji podobnej do historyka dokonu­jącego oceny faktów historycznych. Zadanie jego o    tyle jednak jest trudniejsze, że w odniesieniu do badanych wydarzeń nie ma on owego dystansu cza­su, jakim zazwyczaj rozporządza historyk, i że nie­jednokrotnie dokonać musi ich oceny w narzuconym mu przez bieg wydarzeń stosunkowo krótkim cza­sie, nie pozwalającym na lepsze zbadanie sprawy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)