FUNKCJE KONSULÓW

Funkcje konsulów są nader różnorodne. Konwen­cja wiedeńska wymienia je w trzynastu punktach, należą do nich m.in.: obrona interesów państwa wy­syłającego, troska o rozwój stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych, zapozna­wanie się, wszelkimi prawnie dopuszczalnymi środ­kami, z warunkami i rozwojem żyoia handlowego, gospodarczego i kulturalnego oraz przesyłanie w tym przedmiocie sprawozdań rządowi państwa wy­syłającego, a także udzielanie informacji osobom za­interesowanym, udzielanie pomocy obywatelom pań­stwa wysyłającego, spełnianie wielu funkcji admi­nistracyjnych i sądowych. Ponadto należy do konsu­lów „wykonywanie wszelkich innych funkcji zle­conych placówce konsularnej przez państwo wysyła­jące, które nie są zakazane przez ustawy i rozpo­rządzenia państwa przyjmującego lub wykonywaniu których państwo przyjmujące nie sprzeciwia się, albo które są wymienione w obowiązujących poro­zumieniach międzynarodowych zawartych pomiędzy państwem wysyłającym i państwem przyjmującym”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)