GŁOWA PAŃSTWA

W prawie międzynarodowym posługujemy się zazwyczaj ogólnym określeniem głowa państwa lub szef państwa na oznaczenie osób, które zajmują najwyższy szczebel w hierarchii pań­stwowej. Osobami tymi są w monarchiach królo­wie, w republikach prezydenci bądź też organa ko­legialne, jak rada państwa czy prezydium rady naj­wyższej (tak zwany „kolegialny prezydent”). W pań­stwach socjalistycznych z reguły na czele państwa stoi organ kolegialny, jakkolwiek nie jest to reguła bez wyjątku (Czechosłowacja). Również w niektó­rych państwach kapitalistycznych (Szwajcaria, w pewnym okresie Urugwaj) konstytucje przewidują instytucję kolegialnego prezydenta.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)