INNE STANOWISKO

Biegunowo inne stanowisko zajmował Trocki, któ­ry przekonany o rychłym wybuchu ogólnoświa­towej rewolucji — lekceważył funkcje dyplomatów, traktując je jako krótkotrwałe (po otrzymaniu no­minacji na komisarza spraw zagranicznych miał po­wiedzieć: „wygłoszę kilka przemówień rewolucyj­nych i potem zamknę sklep”).Nawiązanie stosunków dyplomatycznych z nowym państwem oznacza milczące uznanie tego państwa za członka społeczności międzynarodowej. Zerwanie stosunków’ dyplomatycznych świadczy o sytuacji nienormalnej w stosunkach między obu państwami, giożącej konfliktem. W przeszłości zerwanie stosun­ków dyplomatycznych z jakimś państwem z reguły poprzedzało lub towarzyszyło decyzji o wypowie­dzeniu wojny. Obecnie zerwanie stosunków dyplo­matycznych wyraża stan ostrego naprężenia poli­tycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)