INTEGRACJA PAŃSTW

Do integracji państw Europy Zachodniej w niemałym stopniu przyczy­niły się Stany Zjednoczone, które w okresie zim­nej wojny dążyły do zjednoczenia tej części Europy przeciwstawienia jej Europie Wschodniej. Nie jest przypadkiem, że pierwsze zamierzenia integra­cyjne związane były z Planem Marshalla, w myśl którego^ amerykańską pomoc ekonomiczną realizo­wała (utworzona w 1948 r. Organizacja Europejskiej spolnoty Gospodarczej, zrzeszająca osiemnaście państw Europy Zachodniej} Drugą z kolei organiza­cją tego typu była założona w 1950 roku Europeiska Unia Płatnicza. Popieranie przez Stany Zjednoczone integracji Europy Zachodniej miało jednocześnie na celu zła­godzenie barier stawianych w poszczególnych pań­stwach międzynarodowemu obrotowi handlowemu, a także przepływowi kapitałów, a tym samym ułat­wienie gospodarczej ekspansji kapitału amerykańska obszarze Europy Zachodniej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)