ISTOTNE ZNACZENIE

Pogląd powyższy, negujący wartość planowania w polityce zagranicznej, nie uwzględnia różnicy mię­dzy jej celami a sposobami realizacji, które dostoso­wuje do zmieniających się okoliczności. Pogląd ten można uznać za trafny najwyżej w odniesieniu do pewnych okresów polityki zagranicznej niektórych państw, polityki, która odznacza się biernością i skrajnym pragmatyzmem, wszelką inicjatywę po­zostawiając innym.Najbardziej istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji w dziedzinie polityki zagranicznej ma wybór właściwego momentu podjęcia akcji. Zamierzenia najbardziej realne nie osiągają skutku, jeśli na ich realizację wybrano nieodpowiedni czas. Wynika to z dynamiki stosunków międzynarodowych, która stanowi ich istotną charakterystyczną cechę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)