JEDNOŚĆ AFRYKAŃSKA

Organizacja Jedności Afrykańskiej utworzona zo­stała w wyniku uchwał konferencji trzydziestu dwóch państw afrykańskich w Addis Abebie w 1963 r., które poparły Kartę Jedności Afrykańskiej. Organami O JA są: Zgromadzenie Szefów Państw i Rządów zwoływane corocznie, Rada Ministrów Spraw Zagranicznych i Sekretariat mający siedzibę w Addis Abebie. W ramach organizacji działają licz­ne komisje oraz organa konsultacyjne i arbitrażowe.OJA jest — jak dotychczas — głównym osiągnię­ciem żywego w krajach afrykańskich ruchu na rzecz jedności afrykańskiej. U podstaw tego ruchu znajdu­jemy nie tylko odczuwalną potrzebę wspólnej walki o      pełne urzeczywistnienie dekolonizacji oraz współnego przeciwstawiania się neokolonializmowi, ale również przekonanie, że postęp na drodze zjednoczenia politycznego i ekonomicznego kontynentu afrykańskiego w wysokim stopniu ułatwić może w i przyszłości rozwiązanie szczególnie trudnych próbiemów afrykańskich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)