KAŻDA GRA

Pamiętać jednak należy, że istnieją istotne różni­ce między grą w szachy czy grą w karty a grą po­lityczną. W poszczególnych grach istnieją ściśle o- kreślone reguły, natomiast reguły gry dyplomtycz- j nej nadal są bardzo problematyczne i nikomu w sposób obiektywny nie udało się ustalić ich treści. Każdą grę można w dowolnym momencie przerwać czy też wycofać się z niej, natomiast gra dyploma­tyczna ma bez porównania poważniejsze znaczenie i przerwanie jej albo w ogóle nie jest możliwe, albo tez łączy się z konsekwencjami o nieobliczalnych dla całego narodu skutkach. W poszczególnych grach liczba elementów i możliwych kombinacji, jakkol­wiek wielka, jest ściśle ograniczona, podczas gdy w grze pc ltycznej liczba ta jest nieograniczona; co więcej, określone decyzje pociągają za sobą powsta­nie zupełnie nowych elementów, wykształcenie się ie istniejących przedtem czynników oddziałujących na dalszy bieg wydarzeń i zupełnie nie branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)