KOMPETENCJE ZGROMADZENIA

Kompetencje tego Zgromadzenia są nader ograniczone: może ono oma­wiać sprawy objęte zakresem działania Wspólnot uchwalać zalecenia. Na podstawie porozumienia z 1976 r. przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego w głosowaniu powszechnym. Nowy parlament składa się z 410 członków (RFN, Wielka Brytania, Francja i Włochy — po 81, inne państwa członkowskie od 6 do 25). Trybunał — powołany do rozstrzygania sporów powstałych w związku z działalnością Wspólnot oraz do orzekania o zgodności decyzji organów Wspólnot z układami powołującymi te Wspólnoty do życia. Trybunał spełnia ponadto pewne funkcje kontrolne nad gospodarczą działalnością Wspólnot. Stronami przed Trybunałem mogą być nie tylko państwa, ale także osoby fizyczne. Trybunał składa się z siedmiu sędziów wybieranych przez rządy na okres sześciu lat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!