KONSOLIDACJA MŁODYCH

Jedność ta przyczyniłaby się do konsolidacji młodych organizmów politycznych, a tym samym do osłabienia antagonizmów międzyplemiennych, które utrudniają stabilizację wewnątrz państw i opóźniają procesy narodotwórcze; ułatwiłaby sku­teczne przeciwstawianie się naciskom ze strony o- środków neokolonialistycznych oraz pozwoliłaby na wspólne rozwiązywanie trudności gospodarczych.Jednak ambicjonalne spory między przywódcami i istotne rozbieżności w poglądach na wybór dróg rozwoju i sojuszy politycznych utrudniają osiągnię­cie większego postępu w tej dziedzinie. Koncepcjom jedności ogólnoafrykańskiej przeciwstawia się częs­to koncepcje integracji regionalnej, przy czym za koncepcjami integracyjnymi wypowiadają się nie tylko ruchy narodowowyzwoleńcze, ale również pań­stwa zachodnie, które dążą do tworzenia i konsoli­dacji struktur politycznych, ułatwiających ekspan­sję gospodarczą w Afryce.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)