KONSUL W PRAKTYCE

W praktyce konsul spełnia wiele różnorodnych fun­kcji, występując w charakterze urzędnika admini­stracji ogólnej (sprawy paszportowe, sprawy opieki społecznej), urzędnika stanu cywilnego, sędziego (w sprawach niespornych), notariusza i innych.Ważnym działem pracy konsulów są funkcje gos­podarcze o charakterze badawczym i informacyj­nym. Konsulowie zobowiązani są składać periodycz­ne raporty, przedstawiające rozwój życia gospodar­czego w ich okręgu pod kątem widzenia możliwości nawiązania współpracy gospodarczej tego okręgu z krajem. Konsulowie udzielają instytucjom handlo­wym a przemysłowym okręgu, w którym pełnią funkcje, informacji o gospodarce własnego kraju, o       wystawach gospodarczych, targach, informacji tu­rystycznych itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)