KONSULOWIE HONOROWI

Konsulowie honorowi ustanawiani są zazwyczaj w tych miastach i portach, w których nie opłaca się — z uwagi na stosunkowo niewielką ilość spraw do załatwienia — ustanawiać konsula zawodowego i zakładać stałego biura konsularnego. Konsulami honorowymi są zwykle jakieś miejscowe osobistości z życia gospodarczego lub społecznego. Na podsta­wie umowy zawartej między państwami a konsulem honorowym zobowiązuje się on spełniać określone funkcje konsularne (wydawanie wiz i inne), pań­stwo zaś odstępuje mu w części lub w całości opłaty pobierane przez niego od interesantów w związku z pełnionymi funkcjami „na utrzymanie biura”. Państwa socjalistyczne były ustosunkowane nega­tywnie do instytucji konsula honorowego, ostatnio jednak stosunek ten ulega złagodzeniu, a nawet nie­które państwa socjalistyczne (Jugosławia, Kuba) ko­rzystają z tej instytucji. Dość często zamiast osob­nych konsulatów organizowane są wydziały konsu­larne w przedstawicielstwach dyplomatycznych (praktykę tę szeroko stosują m.in. państwa socja­listyczne).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)