KONSULOWIE W POLSCE

W Polsce konsulów mianuje minister spraw zagra­nicznych za zgodą Rady Państwa, która wystawia im listy komisyjne, może jednak upoważnić do tego ministra spraw zagranicznych. Podobnie do Rady Państwa należy udzielanie exequatur konsulom ob­cych państw, z tym że i to uprawnienie może być przekazane ministrowi spraw zagranicznych. Spra­wy konsularne unormowane są w Polsce ustawą konsularną z 1924 r., która została uzupełniona u- stawą z 1959 r. Ponadto obowiązują umowy konsu­larne zawarte przez Polskę z różnymi państwami. Konsulowie nie są przedstawicielami dyploma­tycznymi, nie przysługują im zatem przywileje i im­munitety dyplomatyczne; przywileje konsularne ma­ją rozmiary dużo skromniejsze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)