KOORDYNACJA PLANÓW ROZWOJOWYCH

Działalność RWPG w pierwszy okresie jej istnie­nia skupiała się głównie na rozwoju wymiany han­dlowej pomiędzy krajami członkowskimi. Od 1954 r. RWPG zajęła się koordynacją planów rozwojowych, zmierzając do ukierunkowania specjalizacyjnego po­szczególnych krajów, przede wszystkim w zakresie przemysłu. W ostatnim dziesięcioleciu funkcje RWPG poważnie się rozszerzyły, obejmując różnorodne dziedziny współpracy ekonomicznej i naukowo-tech­nicznej. Niemniej zakres działania RWPG i jej i funkcje są obecnie uważane za niedostateczne w stosunku do wymagań, jakie stawia rozwój gospo- darczy krajów członkowskich w zakresie międzyna- rodowego podziału pracy, zwłaszcza w porównaniu z organizacjami gospodarczymi typu integracyjnego działającymi na Zachodzie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)