KOORDYNACJA PRAWA

W okresie prac nad kodyfikacją prawa dyploma­tycznego sporne było zagadnienie, czy państwo wy­syłające może dowolnie określać liczbę pracowni­ków w swych zagranicznych przedstawicielstwach dyplomatycznych. Kwestia ta powstała w związku z występującymi niekiedy tendencjami do wysyła­nia dużej liczby pracowników z zadaniem groma­dzenia rożnego rodzaju informacji, co budzi podej­rzenia w państwie przyjmującym. Według konwen­cji wiedeńskiej państwo przyjmujące „może żądać, y liczebnosc misji była utrzymana w granicach, uważa ono za odpowiednie i normalne, z uwzględnieniem okoliczności i warunków panują- cych w państwie przyjmującym oraz potrzeb danej misji .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)