KRAJE KAPITALISTYCZNE

Organizacją militarno-polityczną zrzeszającą zdecydowaną większość rozwiniętych krajów kapitalistycznych jest Organi­zacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).Z punktu widzenia prawno-organizacyjnego NATO przedstawia się jako bardzo złożony mechanizm. Sam pakt, podpisany w 1949 r., podobnie zresztą jak większość układów powołujących do życia so­jusze, zawiera postanowienia ujęte w sposób zwięzły i ogólny. Postanowieniom tym praktyczne znaczenie nadaje dopiero działalność poszczególnych organów współpracy w obrębie sojuszu, oparta na postano­wieniach paktu i umowach dodatkowych oraz na takiej lub innej interpretacji zaciągniętych zobowią­zań. W zakresie form organizacyjnych pakt ograni­cza się do jednego postanowienia, a mianowicie, że strony „ustanawiają Radę, w której każda z nich będzie reprezentowana w celu rozpatrywania spraw dotyczących wykonania niniejszego traktatu; Rada utworzy takie organy pomocnicze, jakie okażą się konieczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)