KRAJE SOCJALISTYCZNE

Organizacją współ- 1 pracy politycznej i wojskowej krajów socjalistycz­nych jest Organizacja Układu Warszawskiego, po­wołana do życia w 1955 r. Po II wojnie światowej, kiedy obok Związku Radzieckiego pojawiły się w Europie państwa typu socjalistycznego, współpraca polityczna między nimi odbywała się w pierwszych latach na podstawie dwustronnych układów przy­jaźni i wzajemnej pomocy, zawieranych przez euro­pejskie kraje demokracji ludowej ze Związkiem Ra­dzieckim, jak i między sobą. Tak więc Państwo Polskie zawarło w tym okresie układy o przyjaźni i wzajemnej pomocy ze Związkiem Radzieckim(21 kwietnia 1945 r.), z Jugosiawią (18 marca 1946 r.), z Rumunią (26 stycznia 1947 r.), Czechosłowacją (10 marca 1947 r.), Bułgarią (29 maja 1948 r.) i Węgra­mi (18 czerwca 1948 r.).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)