LICZNE CECHY WSPÓLNE

Podawane są liczne cechy wspólne, mające charakteryzować państwa tej grupy, żadna jednak z tych cech nie ma charakteru powszechnego: raczej połączenie kilku cech stanowi właściwość specyficzną państw rozwijających się Wśród cech charakteryzujących kraje rozwijające się wymienić należy:cechy demograficzne — ogromna większość tych krajów, ale nie wszystkie, odznacza się wysokim przyrostem naturalnym ludności. Przyrost ten powoduje, że w wielu krajach, mimo wzrostu do­chodu narodowego w skali rocznej o 3—4%, stopa życiowa podnosi się w minimalnym stopniu lub utrzymuje się na dotychczasowym poziomie na sku­tek jednoczesnego wzrostu liczby ludności w zbliżo­nej proporcji;cechy historyczne — znaczna liczba krajów rozwijających się to państwa nowo powstałe na obszarach byłych kolonii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)