LIGA ARABSKA

W 1945 r. pakt Li­gi Arabskiej podpisany został przez Egipt, Arabię j Saudyjską, Irak, Liban, Syrię, Jemen i Transjordanię. Liga jest otwarta dla wszystkich innych państw arabskich: przystąpiły do niej po dojściu do niepodległości Libia, Tunis, Sudan, Algieria i Ma­roko. Załącznik do paktu Ligi zapewnia w niej miejsce dla Palestyny jako państwa arabskiego, za­powiadając, że „zanim ten kraj będzie mógł wyko­nywać wszystkie istotne atrybuty swej niezawisło­ści, do Rady Ligi będzie należało wyznaczenie przed­stawiciela arabskiego Palestyny, który będzie brał udział w jej pracach”. Organami Ligi są:Rada złożona z przedstawicieli państw człon­kowskich, która zbiera się na sesje zwyczajne dwa razy w roku. Podejmowane przez nią decyzje wy­magają jednomyślności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)