LINIA POLITYCZNA

Wyrazem tej linii politycznej była doktryna proklamowana przez prezydenta Monroego w orędziu z 1823 r. Głosiła ona zasadę niemieszania się państw europejskich do spraw amerykańskich. Hasło „Ameryka dla Amerykanów” posiadało dwo­jaką treść polityczną. Z jednej strony oznaczało za­sadę nieinterwencji państw europejskich w sprawy kontynentu amerykańskiego, z drugiej zapowiedź wystąpienia Stanów Zjednoczonych z interwencją w przypadku mieszania się państw europejskich w sprawy amerykańskie. A zatem było to pewnego ro­dzaju orędownictwo Stanów Zjednoczonych nad kon­tynentem amerykańskim. Istotną rolę w ugrunto­waniu tej hegemonii odegrała dominacja gospodar­cza i ekspansja kapitału amerykańskiego na obsza­ry Ameryki Łacińskiej (tzw. „dyplomacja dolarowa”).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)