MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

Minister spraw zagranicznych utrzymuje kontakt z przedstawicielami dyplomatycznymi państw akre­dytowanych w jego państwie. Sytuacja prawna mi­nistra spraw zagranicznych, a także jego pozycja polityczna, podobnie jak innych członków rządu, zależy w stosunkach wewnętrznych od ustalonego w konstytucji danego kraju systemu rządów. Odpo­wiada on za kierunek polityki bądź to przed parla­mentem (w systemie rządów parlamentarnych), bądź też przed głową państwa (w systemie rządów pre­zydenckich, np. w Stanach Zjednoczonych).Minister spraw zagranicznych będąc zwierzchni­kiem służbowym pracowników służby dyplomatycz­nej udziela im instrukcji i poleceń dotyczących ro­kowań oraz w innych sprawach polityki zagranicz­nej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!