NAJBARDZIEJ ISTOTNE ZNACZENIE

W efekcie wojskowi francuscy zostali wy­cofani z organów wspólnych, w zamian ustanowio­no misje łącznikowe. Siedziba dowództwa NATO dla Europy została przeniesiona z Francji do Belgii. W 1974 r. z organizacji wojskowej NATO wycofała się Grecja.Zagadnieniem o najbardziej istotnym znaczeniu dla kształtowania stosunków pomiędzy państwami sojuszu północnoatlantyckiego jest naukowo-tech- niczna przewaga Stanów Zjednoczonych. Jakkolwiek w przeszłości rozwój techniki amerykańskiej opie­rał się głównie na wynikach badań naukowych przeprowadzonych w Europie, to obecnie Stany Zjednoczone górują zdecydowanie nad swymi euro­pejskimi sojusznikami, zarówno liczbą naukowców i techników, jak i liczbą wydanych patentów i li­cencji, co pozostaje w związku z poważnymi suma­mi, jakie przeznacza się na badania naukowe i prze­mysłowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)