NEUTRALIZACJA OBSZARÓW

Neutralizacja pewnych obsza­rów stanowi zazwyczaj jeden z elementów systemu bezpieczeństwa (np. demilitaryzacja Nadrenii na podstawie traktatu wersalskiego z 1919 r., neutrali­zacja Wysp Alandzkich na podstawie traktatu z 1856 r.).Akcją polityczną, która zjednoczyła wszystkie kra­je Trzeciego Świata, było wspólne stanowisko, jakie kraje te zajmowały na genewskiej konferencji do spraw handlu i rozwoju, zwołanej pod auspicjami ONZ w 1964 r. Kraje te, w liczbie siedemdziesięciu siedmiu, stworzyły wówczas wspólny front, doma­gając się energicznych środków zmierzających do przyspieszenia tempa rozwoju krajów Trzeciego świata w drodze zwiększenia pomocy tym krajom, polepszenia warunków, w jakich zmuszone są ucze­stniczyć w handlu międzynarodowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)