NIE ŁATWA SUWERENNOŚĆ

Suwerenność nie zawsze łatwa jest do ustalenia, zwłaszcza obecnie, kiedy rośnie współ­zależność międzynarodowa, szczególnie w odniesie­niu do państw, które pozostają pod dominującymi politycznymi wpływami innych. Dyskusyjna jest również kwestia, czy za członka społeczności mię­dzynarodowej uznać można związek państw lub pań­stwo związkowe jako całość czy też państwa wcho­dzące w skład związku, autonomiczne prowincje lub stany.Uprawnienia w zakresie stosunków międzynaro­dowych przysługujące autonomicznym częściom składowym państwa związkowego nie dowodzą by­najmniej, że są one odrębnymi członkami społecz­ności międzynarodowej. Członkiem tym jest państwo związkowe jako całość (np. cała Szwajcaria, a nie jej poszczególne kantony, Stany Zjednoczone, a nie po­szczególne stany).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)