NIEUSTANNA WALKA

Zapowiada się też „nieustanną walkę z nadmiarem sprawozdawczości”. W związku z tym rekomenduje się „zasadę góry lodowej”, według której placówki dyplomatyczne mają gromadzić i systematyzować wiele informacji, ale tylko niewielką ich część prze­kazywać do centrali, powinny natomiast być gotowe do przekazania znacznie większej ich ilości na żą­danie centrali. Mówi się o konieczności przeciwsta­wienia się tradycyjnemu poglądowi, że częsta i obfi­ta sprawozdawczość świadczy o wartości pracowni­ka, zapewniając mu rychły awans.Niekiedy rozważane jest również zagadnienie prze­kazywania przez pracowników służby zagranicznej kierownictwu resortu uwag krytycznych i inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji. Amerykański ra­port z 1970 r. stwierdza wyraźnie „niedrożność i nie­sprawność kanałów służących przekazywaniu nowych idei w górą”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)