NOMINACJA PRZEDSTAWICIELA

Przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani w jednym państwie tworzą ciało dyplomatyczne (kor­pus dyplomatyczny), pod przewodnictwem dziekana, którym jest najstarszy rangą przedstawiciel dyplo­matyczny. Ciało dyplomatyczne występuje zbiorowo składając w dzień Nowego Roku życzenia głowie państwa, a wyjątkowo także w innych sprawach (np. interweniując w przypadku naruszenia immu­nitetów dyplomatycznych w państwie pobytu). Nominacja przedstawiciela dyplomatycznego wy­maga zachowania określonej procedury. Przed no­minacją należy zasięgnąć opinii rządu tego pań­stwa, przy którym ma być akredytowany dany przedstawiciel dyplomatyczny, czy proponowana oso­ba jest persona grata. Postępowanie to nosi nazwę postępowania agreacyjnego, a wyrażenie zgody na nominację proponowanego przedstawiciela — agrement.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)