OBRONNE PRZYMIERZE

Układ ten jest wielostronnym obronnym przymierzem, zawartym na wypadek „na­paści zbrojnej w Europie na jedno lub na kilka państw-stron Układu, dokonanej na jakiekolwiek państwo lub grupę państw” (art. 4). W 1968 roku Albania wystąpiła z Organizacji Układu Warszaw­skiego. W zakresie współpracy wojskowej, oprócz uzgad­niania wszelkich środków niezbędnych do wzmoc­nienia obronności, Układ przewiduje utworzenie zjednoczonego dowództwa sił zbrojnych, które zgod­nie z porozumieniem i na podstawie ustalonych za- i sad przekazane zostały przez państwa członkowskie do dyspozycji tego dowództwa. W zakresie współ­pracy politycznej Układ zapowiada utworzenie Ko­mitetu Politycznego dla przeprowadzania konsulta- ‘ cji i rozpatrywania spraw powstałych w związku z wykonywaniem Układu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)