OBYWATELE PAŃSTWA

Założenie i używanie ra­diostacji nadawczej wymaga jednak — według kon­wencji wiedeńskiej — zgody państwa przyjmują­cego.Przywileje i immunitety dyplomatyczne przysłu­gują nie tylko przedstawicielom dyplomatycznym i osobom należącym do personelu dyplomatycznego (sekretarze, attachśs), ale także członkom ich ro­dzin, jeśli razem z nimi mieszkają, urzędnikom przedstawicielstwa dyplomatycznego, jeśli nie są obywatelami państwa przyjmującego, oraz służbie, jesli posiada obywatelstwo państwa wysyłającego. Istnieją jednak różnice w zakresie przywilejów i immunitetów poszczególnych kategorii pracowni­ków. W stosunku do personelu administracyjnego i technicznego sprawa w doktrynie była sporna, a w praktyce występowały tendencje do ograniczania przywilejów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)