OCENA WYDARZEŃ POLITYCZNYCH

Przy ocenie wydarzeń politycznych rozróżnić na­leży strategię i taktykę polityczną. Rozróżnienie to zazwyczaj odpowiada rozróżnieniu między celem i środkami prowadzącymi do niego. Lapidarnym przykładem wzajemnego stosunku między tymi dwo­ma pojęciami może być strategia i taktyka Hitlera. W świetle Mein Kafnpf dążenia Hitlera miały na celu zdobycie panowania nad Europą oraz zapew­nienie narodowi niemieckiemu obszernego lebens- raumu. Cele te nie mogły być osiągnięte bez eks­pansji terytorialnej. Jako polityk Hitler — jeśli ba­dać chronologicznie linię jego polityki zagranicz­nej — usiłował ukryć cele, do których dążył, i po każdym sukcesie starał się zapewniać inne państwa, że nie podejmie dalszych kroków zmierzających do ekspansji na zewnątrz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)