OFICJALNY KOMUNIKAT

Komunikat oficjalny z konferencji poczdamskiej z dnia 2 sierpnia 1945 r. stwierdzał, że „nawiąza­nie przez Rząd Brytyjski i Rząd Stanów Zjednoczo­nych stosunków dyplomatycznych z Polskim RządemTymczasowym Jedności Narodowej pociągnęło za sobą cofnięcie ich uznania w stosunku do byłego rządu polskiego w Londynie”, a dalszy tekst ko­munikatu mówi o Rządzie Jedności Narodowej jako „uznanym rządzie Państwa Polskiego”.W przypadkach dłużej trwającej wojny domowej od dawna stosowana jest praktyka, że państwa uzna­ją stronę walczącą z prawowitym rządem za „stro­nę wojującą” lub za „powstańców”. Uznanie to po­ciąga za sobą skutki prawne i polityczne o dużym znaczeniu (akty dokonane przez uznaną stronę trak­towane są jako legalne akty wojenne). Uznanie za stronę wojującą pociąga za sobą zazwyczaj nawią­zanie oficjalnych stosunków ze stroną uznaną. Szcze­gólne znaczenie posiada uznanie jakiejś organizacji jako przedstawicielstwa narodu walczącego o nie­podległość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)