OGROMNE TRUDNOŚCI

Ogromne trudności przedstawia nie­raz ustalenie momentu powstania państwćt albo jego upadku, choć to ma zazwyczaj duże znaczenie praw­ne. W pracach naukowych ustalenia takie dokony­wane są na podstawie szczegółowej analizy historyczno-prawnej procesu powstawania lub upadku państwa.Jako przykład złożonej sytuacji można przytoczyć powstanie państwa polskiego w wyniku I wojny światowej. Ujawniły się wówczas dwa przeciwstaw­ne poglądy, które znalazły wyraz w orzecznictwie sądowym (sądy przy orzekaniu zmuszone były do zajęcia stanowiska, czy akty władz zaborczych były prawnie ważne i rodziły skutki prawne). Według jednego z tych poglądów — reprezentowanego w doktrynie przez prof. L. Ehrlicha i prof. S. Hu­berta — wskrzeszone państwo polskie było tą samą organizacją prawno-polityczną co dawna rzeczpo­spolita szlachecka, a zatem z punktu widzenia praw­nego istniała ciągłość państwowa, której nie prze­rwał fakt rozbiorów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)