OKUPACJA I POWSTANIE NA POWĄZKACH

  1. Okupacja 1939—1945 i powstanie war­szawskie wtargnęły na Powązki brutalnie i bez sza­cunku. Groby powązkowskie stały się barykadą, arse­nałem, schronem, szańcem, mieszkaniem. Na cmen­tarzach staczano bitwy, kwatery cmentarne tratowa­ne były gąsienicami czołgów, ryte bombami lotni­czymi. Na Powązkach istnieje liczna kategoria ludzi, któ­rzy żyją z umarłych. To ci, co krążą w tych stronach na co dzień, a nie tylko przy okazji Zaduszek. Rze­miosło to nazywa się rozmaicie. Reprezentują je ka­mieniarze, grabarze, ogrodnicy, dozorcy cmentarni, sprzątaczki, żebracy, personel urzędniczy. Jak wiado­mo, bez względu na koniunkturę polityczną i sytuację finansową ludzie schodzą z tego świata, a ich bliscy troszczą się o dopełnienie obrządku pogrzebowego. Na cmentarzu Powązkowskim odbywa się co dzień 3 do 5 pogrzebów, tyleż na cmnetarzu Komunalnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)