ORGAN MIĘDZYNARODOWY

Dotychczas jednak zaledwie połowa państw przyjęła jego jurysdykcję i w praktyce rozpatrzył on tylko kilka spraw. Utworzenie Rady Europej­skiej było w okresie zimnej wojny jednym z posu­nięć politycznych zmierzających do podziału Euro­py. W działalności Rady występowało w latach ubiegłych wiele akcentów „zimnowojennych”, które ostatnio w związku z procesami odprężeniowymi osłabły. Z niektórymi komisjami i podkomisjami zmierzającymi do ujednolicenia przepisów o charak­terze technicznym i gospodarczym współdziałają także państwa socjalistyczne. Podkreślić należy, że jedynym organem między­narodowym o ogólnych zadaniach gospodarczych, który jest instrumentem współpracy wszystkich kra­jów europejskich, zarówno socjalistycznych, jak i kapitalistycznych, jest Komisja Gospodarcza ONZ dla Europy z siedzibą w Genewie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)