ORGANY EGW

Organami EWG są:Rada Ministrów w której reprezentowane są państwa członkowskie,Komisja, będąca organem wykonawczym, złożona z 13 członków mianowanych za wspólną zgodą państw członkowskich. Komisja wyposażona została w rozległe kompetencje (m.in. zawiera ona umowy handlowe z państwami spoza EWG), przy czym członkowie dżialają^Jako funkcjonariusze międzyna­rodowi niezależni od rządów państw, z których po­chodzą. Decyzje zapadają bezwzględną większością głosów.  “Układ rzymski ustanowił — poza organami tej Wspólnoty — organa wspólne dla EWG, Wspólnoty Węgla i Stali oraz Euratomu. U podstaw tej decyzji leżało dążenie do scalenia trzech Wspólnot i do ściślejszej integracji państw członkowskich. Organa­mi tymi są:Zgromadzenie Wspólnoty, które następnie przy­jęło nazwę Europejskiego Zgromadzenia Parlamen­tarnego. Składa się ono z parlamentarzystów państw członkowskich reprezentujących parlamenty i stron­nictwa w ustalonej proporcji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)