PARLAMENTY KRAJÓW

W 1952 r. parlamenty wymienionych krajów podjęły odpo­wiednie uchwały. W Danii uchwale tej nadano for­mę ustawy. W ten sposób podstawę prawną dzia­łalności Rady Nordyckiej stanowią uchwały parla­mentów i jedna ustawa. Organem współpracy państw nordyckich jest Rada Nordycka, w której zasiadają pi zedstawiciele parlamentów i przedstawiciele rzą­dów państw członkowskich. Ci ostatni jednak nie mają prawa głosu. Rada Nordycka jest więc właści­wie organem współpracy parlamentów. Przedstawi­ciele poszczególnych parlamentów (po szesnastu z każdego parlamentu, z wyjątkiem islandzkiego, któ­ry wysyła pięciu przedstawicieli), są wybierani przez różne partie polityczne proporcjonalnie do liczby mandatów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)