PODEJMOWANE AKCJE

W ostatnich latach akcje podejmowane przez państwa niezaangażowane koncentrują się coraz bar­dziej na zadaniach gospodarczych związanych z roz­wojem krajów „Trzeciego Świata”, delegaci tych państw na forum międzynarodowym często akcen­tują podział świata na „bogatą północ” i „biedne południe”, upatrując w programie Międzynarodowe­go Nowego Ładu Ekonomicznego źródło osiągania korzyści wyłącznie przez Trzeci Świat. Państwa nie­zaangażowane nie stworzyły stałych struktur orga­nizacyjnych zadowalając się luźnymi formami współ­działania i koordynacji polityki zagranicznej.Od neutralizmu, który jest doktryną polityczną, polegającą na nieprzystępowaniu do bloków mili- tarno-politycznych istniejących obecnie, odróżniać należy neutralność, która jest instytucją prawną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)