PODMIOTOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Takimi pań­stwami półsuwerennymi były ongiś m.in. Tunis i Maroko pod protektoratem Francji, do niedawna jeszcze Aden — pod protektoratem Anglii. W dobie obecnej — w związku z procesem dekolonizacji — państwa pozostające pod protektoratem uzyskały pełną niepodległość i instytucja protektoratu prze­chodzi w naszych czasach do historii. Nie budzi wątpliwości podmiotowość międzynaro­dowa Miasta Watykańskiego, które uczestniczy w  umowach i w organizacjach międzynarodowych. Miasto to najściślej związane jest ze Stolicą Apo­stolską, która — w okresie gdy po likwidacji Pań­stwa Kościelnego w 1870 r. nie istniała żadna pod­stawa terytorialna władzy papieskiej — zwyczajowo i na zasadzie powszechnego consensus państw rów­nież korzystała z podmiotowości prawa międzynaro­dowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)