PODPISANY TRAKTAT

Tak więc w 1951 r., w okresie zawierania traktatu pokoju z Japonią, pod­pisano traktat powołujący do życia Organizację Wojskową Państw Pacyfiku zwaną ANZUS, od pierwszych liter państw uczestniczących w tej orga­nizacji: Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjedno­czone. W 1954 r. podpisany został w Manili traktat tworzący zaczątki Organizacji Wojskowej Państw Po­łudniowo-Wschodniej Azji, zwanej SEATO, z udzia­łem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Fran­cji, Filipin, Pakistanu, Nowej Zelandii, Australii i Tajlandii (organizacja ta została rozwiązana w 1978 r.). Nieco później, w 1955 r. podpisano w Bag­dadzie traktat powołujący do życia analogiczną Organizację Państw Środkowego Wschodu, początko­wo z udziałem Turcji i Iraku, a następnie także Iranu, Pakistanu, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Po wycofaniu się Iraku (jedyne pań­stwo arabskie należące do ugrupowania) z tej orga­nizacji, zwanej początkowo Organizacją Traktatu Bagdadzkiego, organizacja otrzymała nazwę CENTO. Zadaniem paktów SEATO i CENTO było utrzyma­nie państw azjatyckich w orbicie wpływów Zachodu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)