POGWAŁCENIE PRAWA

Pogląd ten opierał się na za­łożeniu, że rozbiory Polski dokonane były z po­gwałceniem prawa międzynarodowego, co w rezul­tacie nie pociągało za sobą skutku prawnego w za­kresie przerwania ciągłości istnienia państwa pol­skiego. Inny pogląd przeciwstawiał się powyższej teorii operując dowodami zarówno z dziedziny usta­wodawstwa państw zaborczych, jak i aktami praw­nymi innych państw, które przemawiały za tezą, że odrodzone państwo polskie stanowiło nowy orga­nizm. W nauce prawa międzynarodowego sporna jest kwestia, czy uznanie nowego państwa jest aktem konstytutywnym (prawotwórczym), który to akt na­daje uznanemu państwu atrybut podmiotu prawa międzynarodowego, czy też aktem deklaratywnym, który stwierdza fakt istnienia nowego państwa ja­ko podmiotu prawa międzynarodowego, przy czym skuteczność tego aktu obejmowałaby także okres przed datą uznania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)