POWSTANIE WSPÓLNOTY

W 1952 r. utworzona została Europejska Wspólno­ta Węgla i Stali, która objęła sześć państw: Fran­cję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. O     powstaniu tej Wspólnoty zdecydowały bardziej względy polityczne niż gospodarcze: dążenia mo­carstw anglosaskich do zniesienia ograniczeń w pro­dukcji stali w RFN — przy jednoczesnych obawach rancji przed ekspansją niemiecką — doprowadziły do stworzenia organizmu poddanego wspólnemu za­rządowi. Znosząc cło i inne ograniczenia w przepły­wie surowców, produktów, kapitału i siły roboczej oraz ujednolicając taryfy przewozowe, zapewniono w obrębie Wspólnoty wolną konkurencję przedsię­biorstw.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)