POZA WYMIENIONYMI ORGANAMI

Komitet Społeczno-Ekonomiczny — wspólny organ EWG i Euratomu. Członkowie jego są miano­wani z list przedstawionych przez rządy: reprezen­tują oni różne dziedziny życia gospodarczego państw członkowskich. Kompetencje Komitetu mają cha­rakter doradczy.Poza wymienionymi organami przy EWG działa­ją instytucje o charakterze specjalistycznym, powo­łane do życia w układzie rzymskim lub w później­szych dodatkowych porozumieniach, jak Fundusz Rozwoju Terytoriów Stowarzyszonych, Europejski Fundusz Społeczny (udzielanie pomocy finansowej akcjom szkolenia zawodowego, przekwalifikowywa­nia i przenoszenia pracowników), Europejski Bank Inwestycyjny. EWG jest blokiem państw wysoko uprzemysło­wionych z ponad dwustu pięćdziesięcioma miliona­mi ludzi. W dotychczasowej działalności może po­szczycić się znacznymi sukcesami gospodarczymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)